ADeL Terms of Use

WADA TEČAJ E-UČENJA - KORISNIČKI UGOVOR

Uvod

Sljedeće predstavlja Ugovor za krajnjeg korisnika e-učenja ("Ugovor") Svjetske antidopinške agencije (WADA), koji mora biti pregledan i prihvaćen od strane svih korisnika WADA-inih tečajeva e-učenja.

WADA-ini tečajevi e-učenja osmišljeni su kako bi korisnicima pružili potrebne informacije o opasnostima dopinga, antidopinškim postupcima, pravima i odgovornostima te temeljnim vrijednostima antidopinga i čistog sporta. Za korisnike koji pripadaju određenim međunarodnim savezima ( "IF") ili nacionalnim antidopinškim organizacijama ("NADO"), uspješan završetak WADA-inih tečajeva e-učenja je obvezan uvjet za sudjelovanje u natjecanjima ili događajima IF-a ili NADO-a.

 

 

Kao antidopinška organizacija koja podliježe Međunarodnom standardu za zaštitu privatnosti i osobnih podataka ("ISPPPI"), WADA se obvezuje zaštititi vaše osobne podatke u skladu s ISPPPI-om, što se odnosi i na vaš IF i NADO.

 

Morate pažljivo pročitati i pregledati ovaj Sporazum prije stvaranja vašeg računa i započinjanja bilo kojeg WADA-inog tečaja e-učenja. Stvaranjem računa i započinjanjem WADA-inog tečaja e-učenja, potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i prihvatili ovaj Ugovor. Ako se ne slažete s ovim uvjetima, ne možete aktivirati svoj račun e-učenja WADA-e, kao ni pristupiti niti koristiti bilo kojem WADA-inom tečaju e-učenja.

WADA pridržava pravo povremeno izmijeniti ovaj Ugovor, kako to smatra potrebnim. Nadalje, vaš daljnji pristup ili korištenje WADA-inih tečajeva e-učenja smatra se vašim prihvaćanjem bilo kakvih izmjena u ovom Ugovoru.

Aktivacija računa i pristup WADA-inim tečajevima e-učenja

Pristup WADA-inim tečajevima e-učenja mogu pristupiti samo korisnici s aktiviranim računima. Da biste aktivirali svoj račun, morat ćete prihvatiti ovaj Ugovor. Tada ćete moći promijeniti zadanu lozinku koja vam je prvotno dodijeljena.

 

Informacije koje pružate za izradu i pristup vašem računu ne smiju namjerno uključivati informacije za koje ne znate da su istinite. Prihvaćate bilo kakvu odgovornost za bilo kakve netočne ili neistinite informacije koje pružate.

Vi ste u potpunosti odgovorni za održavanje povjerljivosti korisničkog imena, lozinke i računa te za poduzimanje razumnih mjera predostrožnosti kako biste spriječili nenamjerno otkrivanje vaših korisničkog imena, lozinke ili podataka o računu.

Suglasni ste odmah obavijestiti WADA-u o neovlaštenoj upotrebi vašeg računa ili bilo kakvom drugom kršenju sigurnosti. WADA neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak koji vam može nastati kao posljedica ako netko drugi koristi vaše korisničko ime, lozinku ili račun, bilo sa ili bez vašeg znanja. Vi možete biti odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak (uključujući pravne pristojbe povezane s istim) obračunat od strane WADA-e ili druge stranke zbog nekog drugog koji koristi vaše korisničko ime, lozinku ili račun. WADA može obustaviti ili ukinuti vaš pristup WADA-inom tečaju e-učenja ako WADA vjeruje da vaš račun koristi neovlaštena osoba ili ako niste udovoljili ovom Ugovoru ili iz bilo kojeg drugog razloga po vlastitom nahođenju WADA-e. U niti jednom trenutku ne možete koristiti bilo koji drugi račun, bez izričitog dopuštenja vlasnika računa.

Upotreba i zadržavanje osobnih podataka

Kategorije podataka

Kada izradite račun za WADA-ine tečajeve e-učenja, morate navesti sljedeće informacije koje će se smatrati osobnim podacima u smislu ovog Ugovora:

 

Ime i prezime;

E-mail adresa;

Vaš rodni grad;

Vaša država prebivališta i država državljanstva;

Vaš dobni raspon;

Vaš spol; i

Vaš sport

 

Pohrana vaših osobnih podataka

Vi razumijete da WADA-ine tečajeve e-učenja organizira davatelj usluga na web platformi koja se nalazi u Kanadi. WADA ima pravo odabrati koji pružatelj usluga koristi za uslugu poslužitelja WADA-inih tečajeva e-učenja.

 

WADA će poduzeti sve odgovarajuće mjere, uključujući i ugovorne mjere, kako bi osigurala da takav pružatelj usluga nudi visoku razinu tehničke i organizacijske sigurnosti kako bi zaštitio sve osobne informacije koje se pružaju za stvaranje vašeg korisničkog računa WADA-inog tečaja e-učenja.

Zadržavanje podataka iz WADA-inog tečaja e-učenja

WADA će zadržati odgovore koje dajete dok ispunjavate bilo koji od WADA-inih tečajeva e-učenja na razdoblje od 25 godina (u daljnjem tekstu: "Podaci iz WADA-inog tečaja e-učenja") osim ako izričito opozovete svoj pristanak u tom smislu. WADA će zadržati podatke iz WADA-inog tečaja e-učenja samo u svrhu istraživanja, kao što je detaljnije opisano u odjeljku E, te osigurati da takvi podaci ostanu anonimni i da se ne mogu povezati s vašim identitetom.

WADA će zadržati svoje podatke iz WADA-inog tečaja e-učenja na web platformi koja se nalazi u Kanadi. Tehnološke, organizacijske i druge sigurnosne mjere primijenjene su na WADA-in tečaj e-učenja kako bi se zadržala sigurnost svih unesenih podataka. Osim toga, WADA i antidopinške organizacije su uspostavile unutarnje i ugovorno jamstvo kako bi osigurale da vaši podaci ostanu povjerljivi i sigurni.

 

 

U slučaju da izbrišete svoj korisnički račun iz WADA-inog tečaja e-učenja, WADA će izbrisati vaše osobne podatke, rezultate postignute na bilo kojem WADA-inom tečaju e-učenja koji ste završili i informacije vezane uz uspješnost završetka bilo kojeg WADA-inog tečaja e-učenja. WADA će izbrisati vaše osobne podatke čim je to razumno moguće nakon brisanja vašeg korisničkog računa WADA-inog tečaja e-učenja, a ne kasnije od jedne (1) godine nakon datuma kada izbrišete svoj korisnički račun iz WADA-inog tečaja e-učenja.

 

 

Dopuštenje za korištenje podataka iz WADA-inog tečaja e-učenja

Vaši podaci iz WADA-inog tečaja e-učenja mogu se koristiti za procjenu vašeg znanja i stavova prema dopingu za istraživačke svrhe. Ukoliko WADA osigura takve podatke istraživačima, WADA će osigurati da su vaši odgovori anonimni i da se ne mogu povezati s vašim identitetom.

Suglasnost za prijenos informacija vezanih uz WADA-in tečaj e-učenja

Ovime odobravate WADA-i da podijeli vaše ime, sport, zemlju prebivališta i jeste li uspješno završili bilo koji WADA-in tečaj e-učenja s bilo kojom antidopinškom organizacijom koja je nadležna nad vama u skladu s relevantnim antidopinškim pravilima. WADA će samo takve informacije podijeliti s gore navedenom antidopinškom organizacijom na zahtjev antidopinške organizacije i sukladno uvjetima ovog Ugovora.

Kada se to dogodi, takve antidopinške organizacije moraju se pridržavati strogih ugovornih kontrola i bit će odgovorni za zaštitu vaših podataka u skladu s važećim zakonima i ISPPPI-om. WADA i gore navedene antidopinške organizacije neće otkriti nikakve podatke osim ovlaštenim osobama unutar svojih organizacija na osnovi stvarne potrebe.

Podaci iz WADA-inog tečaja e-učenja mogu se dijeliti s antidopinškim organizacijama koje se nalaze izvan zemlje u kojoj živite. Zakoni o zaštiti podataka i privatnosti tih zemalja možda neće uvijek biti jednaki onima u vašoj zemlji. U svakom slučaju, antidopinške organizacije moraju se pridržavati ISPPPI-ja.

 

 

 

Prava

 

 

Možda imate određena prava prema važećim zakonima i ISPPPI-u, uključujući prava na pristup i / ili ispravljanje netočnih podataka i pravnog lijeka u vezi s nezakonitom obradom vaših podataka.

Pravo na prigovor

Vi razumijete da, ako imate prigovor u vezi obrade vaših osobnih podataka u svrhu stvaranja korisničkog računa WADA-inog tečaja e-učenja te stoga ne uspijete dovršiti WADA-in tečaj e-učenja, kako to zahtijeva vaš IF ili NADO, to vas može spriječiti da se možete natjecati na međunarodnim ili nacionalnim događajima u skladu s pravilima IF-a ili NADO-a.

 

Ograničenje zloupotrebe WADA-inih tečajeva e-učenja

Ne možete dobiti ili pokušavati nabaviti bilo kakve materijale ili informacije iz WADA-inog tečaja e-učenja putem bilo kojeg sredstva koja vam nije namjerno stavljeno na raspolaganje putem WADA-inog tečaja e-učenja. Ne smijete pokušati steći neovlašteni pristup WADA-inom tečaju e-učenja, poslužitelju na kojem se pohranjuju WADA-ini tečajevi e-učenja ili bilo kojeg poslužitelja, računala ili baze podataka povezanih s WADA-inim tečajem e-učenja. Ne smijete napasti WADA-in tečaj e-učenja preko napada odricanja službe ili distribuiranog napada uskraćivanja usluga. Ne smijete poduzimati nikakve radnje koje nameću nerazumno ili nerazmjerno veliko opterećenje infrastrukturi koja se koristi kao poslužitelj WADA-inog tečaja e-učenja. Ne smijete koristiti bilo koji uređaj, softver ili rutinu da biste ometali ili pokušali ometati pravilno funkcioniranje WADA-inog tečaja e-učenja ili bilo koju aktivnost koja se provodi putem WADA-inog tečaja e-učenja.

Ako prekršite ovu odredbu, možete počiniti kazneno djelo prema važećim zakonima. Zadržavamo pravo prijaviti takvo kršenje nadležnim tijelima za provedbu zakona, a mi ćemo surađivati ​​s njima, uključujući otkrivanje vašeg identiteta ako je potrebno. U slučaju takvog kršenja, vaše pravo korištenja WADA-inog tečaja e-učenja odmah će prestati.

Nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu uzrokovanu distribuiranim napadima, virusima ili drugim tehnološki štetnim materijalom koji može zaraziti vašu računalnu opremu, računalne programe, podatke ili druge vlasničke materijale zbog vaše uporabe WADA-inog tečaja e-učenja.

Intelektualno vlasništvo

Pravila WADA-inog tečaja e-učenja, sadržaj baze podataka i logotip, naziv i ostale marke WADA-e, vlasništvo su WADA-e. Niti jedan dio WADA-inog tečaja e-učenja ne smije se kopirati, objaviti, pohranjivati u sustavu za pretraživanje ili na drugi način reproducirati ili prenositi, u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, bez prethodne pisane suglasnosti WADA-e. Ako nije drugačije navedeno, WADA je vlasnik ili stjecatelj licence svih autorskih i drugih prava intelektualnog vlasništva u WADA-inom tečaju e-učenja, te u objavljenom materijalu. Sva ta prava su rezervirana.

Ograničenje odgovornosti

U najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, WADA i svaka pojedina osoba povezana s WADA-om i bilo koja strana uključena u stvaranje, proizvodnju ili isporuku WADA-inog tečaja e-učenja ovime isključuje:

sve uvjete, jamstva i druge uvjete koji bi inače mogli biti implicirani statutom, običajnim zakonom ili zakonom jednakosti; i

bilo kakve odgovornosti za bilo kakve tvrdnje, gubitke, zahtjeve ili štetu bilo koje vrste, uključujući, bez ograničenja, izravni, neizravni, slučajni ili posljedični gubitak ili štetu nastalu uslijed uporabe, nemogućnosti korištenja ili rezultatima upotrebe WADA-inog tečaja e-učenja, bilo da proizlazi iz gubitka poslovanja, gubitka dobiti, gubitka prihoda ili dohotka, gubitka podataka, gubitka ugleda, gubitka vremena upravljanja ili rada i bilo kojeg drugog gubitka ili štete bilo koje vrste, međutim, proizašla je i uzrokovana krivnjom (uključujući nemarnost), kršenje ugovora ili na drugi način, čak i ako je to predvidljivo.

To ne utječe na našu odgovornost za smrt ili tjelesne ozljede koje proizlaze iz naše nepažnje, niti našu odgovornost za lažnu pogrešnu prezentaciju ili pogrešnu prezentaciju o temeljnoj stvari, niti bilo koju drugu odgovornost koja se ne može isključiti ili ograničiti prema važećim zakonima.

Odšteta

Suglasni ste da će WADA, njegovi časnici, direktori, zaposlenici, agenti, dobavljači i partneri treće strane štititi i braniti od svih odgovornosti, gubitaka, troškova, šteta i troškova, uključujući razumne pravne pristojbe, zahtjeve i postupke bez obzira na to što je proizašlo iz ili u svezi s bilo kojim kršenjem ovog Ugovora.

 

Povreda ovog Ugovora

 

 

Odlučit ćemo, prema vlastitom nahođenju, da li je došlo do kršenja ovog Ugovora putem korištenja WADA-inog tečaja e-učenja. Kada dođe do kršenja ovog Ugovora, WADA može poduzeti one radnje koje smatramo prikladnima, uključujući, primjerice, povlačenje vašeg prava na korištenje WADA-inog tečaja e-učenja; poduzimati pravne radnje protiv vas; ili otkrivati one informacije koje smatramo potrebnim tijelima nadležnim za provođenje zakona.

Odvojivost

Ako bilo koji od ovih odredbi ili uvjeta ili bilo koje odredbe ovog Ugovora bilo koje nadležno tijelo bude smatralo nevažećim, protuzakonitim ili neizvršivim u bilo kojem stupnju, takav će se pojam, uvjet ili odredba u tom slučaju odvojiti od preostalih uvjeta, stanja i odredbi, koji će i dalje biti valjani u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom.

 

Upravljačko zakonodavstvo

Vaša upotreba WADA-inog tečaja e-učenja i ovog Ugovora bit će uređena i interpretirana u skladu sa zakonima Kanade i primjenjivim zakonima provincije Québec, isključujući njezina načela sukoba zakona. Svaki spor, spor ili tvrdnja koja proizlazi iz korištenja WADA-inog tečaja e-učenja ili se odnosi na korištenje WADA-inih tečajeva e-učenja predaje se isključivo Arbitražnom sudu za sport u Lausanni, Švicarska, i rješava se sukladno Zakonu o sportskim arbitražama.

 

Pristanak

Ovime naznačujem da sam pročitao/la i prihvatio/la uvjete ovog Ugovora;

Međutim, ne želim da WADA zadrži svoje podatke iz WADA-inog tečaja e-učenja u svrhe istraživanja kako je navedeno u Odjeljku D ovog Ugovora.