ALPHA

0% completed
Sportistu mācību programma par veselību un antidopingu (ALPHA) sniedz sportistiem informāciju par dopinga bīstamību un antidopinga kontroles nozīmi un veicina pozitīvu attieksmi pret dopinga novēršanu. Šis rīks pārorientē uzmanību uz to, ko sportisti nedrīkst darīt, uz risinājumu piedāvāšanu tīrai progresēšanai sportā. Lai saņemtu savu sertifikātu, jums jāaizpilda visas šī kursa sadaļas, kā arī pēckurss Attieksmes aptauja un noslēguma eksāmens.
Download certificate