ADeL Terms of Use

ADeL lietošanas noteikumi
Pēdējoreiz atjaunināti: 2019. gada 4. decembris
 
Pasaules antidopinga aģentūras (WADA) izveidotā un pārvaldītā Antidopinga e-apmācības platforma (ADeL) piedāvā piekļuvi visām tēmām, kas saistītas ar tīru sportu un cīņu ar dopingu. Tas piedāvā kursus sportistiem, treneriem, ārstiem, administratoriem un visiem, kas vēlas uzzināt vairāk par cīņu ar dopingu un tīra sporta vērtību aizsardzību.
 
Šie lietošanas noteikumi (Noteikumi) ir paredzēti attiecībām starp WADA un jebkuru ADeL lietotāju (Jums).
 
Šie Noteikumi attiecas uz ADeL lietošanu no Jūsu puses, izmantojot jebkādus līdzekļus, ieskaitot tīmekļa un mobilo ADeL. Šajos Noteikumos atsauce uz ADeL ietver jebkuru programmatūru vai dokumentāciju, kuru WADA Jums ir darījusi pieejamu saistībā ar Jūsu īstenoto ADeL lietošanu.
 
Pirms aktivizējat savu ADeL kontu un lietojat ADeL, Jums rūpīgi jāizlasa un jāizskata ADeL Lietošanas noteikumi un ADeL Privātuma politika. Aktivizējot savu ADeL kontu, piekļūstot ADeL vai izmantojot to, jūs piekrītat šiem Noteikumiem un atzīstat, ka esat izlasījis(-usi) un sapratis(-usi) ADeL Privātuma politiku, un piekrītat tās noteikumiem, tai skaitā katram no laiku pa laikam veiktajiem atjauninājumiem.
 
Mēs paturam tiesības laiku pa laikam mainīt šos Noteikumus vai jebkuru ADeL aspektu, ieskaitot tā funkcijas un funkcionalitāti. Ja veicam būtiskas izmaiņas Noteikumos, mēs centīsimies jums paziņot par to iepriekš un aicināt jūs pārskatīt un apstiprināt atjauninātos noteikumus, ja tas ir praktiski iespējams.
 
1.            Konti un drošība
 
Jūs varat piekļūt ADeL tikai ar aktivizētu, aktuālu un derīgu ADeL kontu. Jūsu piekļuve var būt atkarīga no WADA apstiprinājuma (skatīt turpmāk tekstā 3. sadaļu).
 
Jūs uzņematies atbildību par sava lietotājvārda, paroles un konta konfidencialitātes saglabāšanu, kā arī par pamatotu drošības pasākumu veikšanu, lai novērstu neuzmanīgu vai neatļautu Jūsu lietotājvārda, paroles vai konta informācijas izpaušanu vai nozaudēšanu.
 
Jūs apņematies nekavējoties paziņot WADA par jebkuru neatļautu Jūsu konta izmantošanu vai jebkuru citu ar ADeL saistītu drošības pārkāpumu, par kuru Jums zināms.
 
2.            Piekļuve ADeL
 
WADA pieliks saprātīgas pūles, lai padarītu ADeL pieejamu, taču negarantē, ka piekļuve ADeL būs nepārtraukta vai bez kļūdām. Ja iespējams, platformā tiks ievietota informācija par plānotajiem tehniskās apkopes logiem. WADA var jebkurā laikā apturēt vai pārtraukt piekļuvi ADeL, vai modificēt vai pārtraukt jebkuru ADeL funkciju bez atbildības pret Jums jebkura iemesla dēļ, tostarp drošības un uzturēšanas nolūkos vai par šo Noteikumu pārkāpšanu.
 
3.            Jūsu sniegtie vai pārvaldītie dati
 
Jūsu sniegtie dati: Jūs esat atbildīgs par to, lai visa informācija, kuru Jūs tieši vai ar trešo personu starpniecību iesniedzat ADeL, būtu patiesa, precīza, atjaunināta un nebūtu maldinoša.
 
Jūs piekrītat, ka WADA var nodot Jūsu konta pārvaldīšanu sporta federācijai, nacionālajai antidopinga organizācijai vai citai organizācijai kā daļu no šādu organizāciju antidopinga programmu izglītības komponentes, vai ka WADA var citādi eksportēt noteiktu informāciju un sniegt to šādai organizācijai tādā pašā nolūkā. Organizācijai, kas pārvalda Jūsu kontu, būs piekļuve Jūsu ADeL profilam un informācijai par Jūsu pabeigtajiem kursiem. Tā varēs arī izpildīt noteiktas administratīvā atbalsta funkcijas Jūsu kontam (piemēram, paroles atiestatīšana pēc pieprasījuma).
 
Jūsu pārvaldītie dati: Ja Jūs pārvaldāt kādas trešās personas ADeL kontu vai kā citādi saņemat piekļuvi trešās personas personiskajai vai citai informācijai ADeL vai no tās, Jūs apliecināt un garantējat mums, ka esat sniedzis(-usi) visus paziņojumus un atklājis(-usi) visu informāciju, vajadzības gadījumā ieguvis(-usi) visas piemērojamās trešo personu piekrišanas un atļaujas, un citādi Jums ir visas pilnvaras, kādas katrā gadījumā prasa spēkā esošie tiesību akti, saņemt šādu piekļuvi un informāciju antidopinga pasākumu veikšanai saskaņā ar Pasaules Antidopinga kodeksu (Kodekss) un Starptautiskajiem standartiem. Jūs piekrītat, ka WADA var jebkurā laikā veikt pārbaudes šajā sakarā, noteikt priekšnoteikumus ADeL izmantošanai no Jūsu puses šim nolūkam, un ka Jūs sniegsit visu pamatoti pieprasīto informāciju, lai WADA varētu veikt šādas pārbaudes.
 
4.            Licence ADeL izmantošanai
 
Ja ievērojat šos Noteikumus, WADA piešķir Jums ierobežotu, neekskluzīvu, atsaucamu, nenododamu licenci bez apakšlicences izdošanas tiesībām ADeL lietošanai tikai nolūkā iesaistīties antidopinga izglītībā un īstenot to saskaņā ar šiem Noteikumiem.
 
5.            Nelikumīgas vai aizliegtas lietošanas neesamība
 
Bez mūsu iepriekšējas rakstveida atļaujas Jūs neizmantosiet ADeL jebkādā veidā, kādu neatļauj Kodekss vai Starptautiskie standarti. Neierobežojot iepriekš minēto, Jūs nedarīsit un nemēģināsit darīt turpmāk norādīto:
 

 • nosūtīt, augšupielādēt, apkopot, pārsūtīt, uzglabāt vai citādi izmantot jebkādus datus, informāciju vai citus materiālus vai saturu:
  • kas satur jebkādus datorvīrusus, tārpus, ļaunprātīgu kodu vai jebkādu programmatūru, kas paredzēta, lai sabojātu vai mainītu datorsistēmu vai datus;
  • kādu Jums nav likumīgu tiesību sūtīt, augšupielādēt, apkopot, pārsūtīt, uzglabāt vai citādi izmantot;
  • kas ir nepatiess, tīši maldinošs vai uzdodas par citu personu; vai
  • kas pārkāpj jebkurus piemērojamos tiesību aktus vai aizskar, pārkāpj vai citādi piesavinās jebkuru trešo personu intelektuālā īpašuma vai citas tiesības (ieskaitot jebkuras morālās tiesības, tiesības uz privātumu vai tiesības uz publicitāti).
 • izmantot jebkādas datizraces, robotu vai līdzīgas datu vākšanas vai izgūšanas metodes vai kopēt, demontēt, dekompilēt, pārstrādāt vai izveidot atvasinātus darbus, kuru pamatā ir ADeL vai jebkura tā daļa, vai citādi mēģināt atklāt jebkuru pirmkodu;
 • izveidot saiti uz ADeL jebkādā veidā, kas ir nelikumīgs vai kaitē mūsu reputācijai, vai izmanto to, vai jebkādā veidā norāda uz jebkādu saistības, apstiprināšanas vai atļaušanas veidu no mūsu puses, ja tāda nav, vai jebkurā vietnē, kas nepieder Jums;
 • mēģināt iegūt neatļautu piekļuvi ADeL vai jebkuriem ADeL esošiem datiem vai materiāliem, serverim, kurā tiek glabāta ADeL, vai jebkuram serverim, datoram vai datubāzei, kas saistīta ar ADeL;
 • atspējot, pārmērīgi noslogot, nošķirt vai kā citādi traucēt serveriem vai tīkliem, kas saistīti ar ADeL (piemēram, uzbrukuma pakalpojuma liegums), vai jebkādām darbībām, kas tiek veiktas ADeL vai ar tās starpniecību; vai
 • izmantot ADeL citādi, nekā atļauts šajos Noteikumos.

Pārkāpjot šo noteikumu, Jūs varat izdarīt noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. Mēs paturam tiesības ziņot par visiem šādiem pārkāpumiem attiecīgajām tiesībsargājošajām iestādēm, un WADA politika ir attiecīgā gadījumā sadarboties ar tiesībsargājošajām iestādēm, lai nodrošinātu ADeL drošību. Tas var arī prasīt, lai mēs šādām iestādēm izpaustu informāciju, kas attiecas uz Jums.
 
6.            Programmatūras atjauninājumi
 
ADeL var laiku pa laikam automātiski lejupielādēt un instalēt atjauninājumus no mums. Šie atjauninājumi ir paredzēti, lai uzlabotu, pastiprinātu un turpinātu attīstīt ADeL, un tie var izpausties kā kļūdu labojumi, uzlabotas funkcijas un pilnīgi jaunas versijas. Jūs piekrītat saņemt šādus atjauninājumus kā ADeL izmantošanas sastāvdaļu.
 
7.            Intelektuālais īpašums
 
Attiecībās starp Jums un WADA visas intelektuālā īpašuma tiesības, īpašuma tiesības un ieinteresētība ADeL, platformas darbībai un pārvaldībai izmantotu personu neidentificējošu informācija, atsauksmes, kuras Jūs sniedzat WADA saistībā ar ADeL, un WADA logotips, nosaukums un citas zīmes pieder tikai WADA. Attiecībās starp Jums un WADA Jūs skaidri atsakāties no visām morālajām tiesībām, kādas Jums varētu būt uz ar ADeL saistītām atsauksmēm, kas sniegtas WADA, un Jums nav tiesību uz ADeL, izņemot tiesības izmantot ADeL saskaņā ar šiem Noteikumiem. Visas tiesības, kas Jums nav tieši piešķirtas šajos Noteikumos, tiek paturētas.
 
8.            Atrunas un atbildības ierobežojums
 
Mēs negarantējam un neapstiprinām, ka ADeL ir savietojams ar Jūsu datorsistēmu vai ka ADeL būs bez kļūdām, vīrusiem, tārpiem, Trojas zirgiem vai ierīces atslēdzošiem vai citādiem kodiem, kas izpaužas kā piesārņojošas vai destruktīvas īpašības. Jūs esat atbildīgs par drošības pasākumu ieviešanu, lai aizsargātu savas datorsistēmas drošību un integritāti.
 
Tik pilnīgi, cik vien atļauj spēkā esošie tiesību akti, WADA un tās amatpersonas, direktori, darbinieki, pārstāvji, piegādātāji un trešo pušu partneri ar šo izslēdz: (i) visus nosacījumus, garantijas un citus noteikumus, kādi citādi varētu būt iedomājami pēc likuma, paražu tiesībām vai taisnīguma izjūtas; un (ii) jebkādu un visu atbildību par jebkāda veida prasījumiem, zaudējumiem, prasībām vai jebkāda veida kaitējumu, tostarp tiešajiem, netiešajiem, nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas Jums ir radies saistībā ar ADeL lietošanu, nespēju to lietot vai lietošanas rezultātiem, ieskaitot Jūsu paroles un piekļuves datu drošības un konfidencialitātes nesaglabāšanu, neatkarīgi no tā, vai tie radušies uzņēmējdarbības zuduma, peļņas zuduma, ienākumu vai ieņēmumu zuduma, datu zuduma, nemateriālās vērtības zuduma, izniekota vadības vai administratīvā laika dēļ vai citu jebkāda veida zaudējumu vai kaitējuma dēļ, lai kā tas būtu radies, un neatkarīgi no tā, vai tas uzskatāms par saskaņā ar likumu atlīdzināmu kaitējumu vai ārpuslīgumisku atbildību (tostarp par nolaidību), līguma pārkāpumu vai citādi, pat ja tas būtu bijis iepriekš paredzams.
 
Tas neietekmē mūsu atbildību par miesas bojājumiem vai morālo kaitējumu, vai par materiālu kaitējumu, kas radītas ar nodomu vai lielas kļūdas dēļ, nedz mūsu atbildību par krāpniecisku informācijas sagrozīšanu vai nepatiesu ziņu sniegšanu par kādu būtisku aspektu, nedz jebkādu citu atbildību, ko nevar izslēgt vai ierobežot saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.
 
9.            Atlīdzība
 
Jūs piekrītat atlīdzināt, aizstāvēt un pasargāt WADA un tās amatpersonas, direktorus, darbiniekus, aģentus, piegādātājus un trešo pušu partnerus, pret jebkādām prasībām, atbildību vai zaudējumiem, kas rodas Jūsu izdarīta šo Noteikumu pārkāpuma rezultātā vai saistībā ar to.
 
10.          Trešo personu noteikumi
 
WADA laiku pa laikam var iekļaut ADeL trešo pušu programmatūru (piemēram, atvērtā koda programmatūru), un uz šādu izmantošanu var attiekties papildu noteikumi. Lūdzu, sazinieties ar WADA, lai iegūtu sīkāku informāciju.
 
ADeL var saturēt saites uz citām vietnēm, kuras mums nepieder un kuras mēs nepārvaldām, tostarp sociālo tīklu vietnēm. Mēs nodrošinām saites uz trešo pušu vietnēm lietotāja ērtībai. Šīs saites nav paredzētas kā apstiprinājums vai atsauce uz saistītajām vietnēm. Saistītajām vietnēm ir atsevišķi un neatkarīgi paziņojumi par privātumu, paziņojumi un lietošanas noteikumi, kurus iesakām uzmanīgi izlasīt. Mums nav nekādas kontroles pār šādām vietnēm, un tāpēc mums nav nekādu pienākumu vai atbildības par veidu, kādā organizācijas, kas uztur šādas saistītās vietnes, var vākt, izmantot vai atklāt, aizsargāt un citādi rīkoties ar personisko informāciju vai datiem, ko Jūs tām sniedzat.
 
11.          Vispārīgie noteikumi
 
Izbeigšana
WADA var jebkurā laikā nekavējoties izbeigt šos Noteikumus, ja šie Noteikumi tiek pārkāpti vai ja mēs pēc saviem ieskatiem izvēlamies pārtraukt ADeL nodrošināšanu (pilnībā vai daļēji). Mēs pieliksim saprātīgas pūles, lai paziņotu Jums par jebkuru šādu darbību. Jūs jebkurā laikā varat pārtraukt šo Noteikumu darbību, pārtraucot ADeL lietošanu un izdzēšot savu kontu. Ja Jūsu kontu pārvalda sporta federācija, valsts antidopinga organizācija vai cita organizācija un šīs organizācijas ir padarījuša ADeL izmantošanu, lai apmeklētu un pabeigtu antidopinga kursus, par obligātu savas antidopinga programmas elementu vai priekšnoteikumu dalībai konkrētā sporta pasākumā, atteikšanās to darīt, pārtraucot ADeL lietošanu no Jūsu puses var liegt Jums iespēju sacensties sporta sacensībās vai citādi piedalīties organizētos sporta pasākumos. Šos lēmumus pieņem un pārvalda attiecīgā organizācija saskaņā ar tās antidopinga noteikumiem, un, ja Jums ir jautājumi, Jums jāsazinās tieši ar attiecīgo organizāciju. 
 
Palikšana spēkā
Gadījumā, ja šie Noteikumi tiek izbeigti, 7. (Intelektuālais īpašums), 8. (Atrunas un atbildības ierobežojums), 9. (Atlīdzība), 11. (Trešo personu noteikumi) un 11. (Vispārīgi) punkti un visi pārējie noteikumi, kas pēc savas būtības paliek spēkā pēc izbeigšanas, arī paliek spēkā pēc izbeigšanas.
 
Nodalāmība
Ja jebkura kompetenta iestāde nosaka, ka kāds no šo Noteikumu noteikumiem ir nederīgs, nelikumīgs vai kādā mērā neīstenojams, tas šādā apjomā tiks atdalīts no pārējiem Noteikumiem, kas turpinās būt spēkā tik pilnīgi, cik pieļauj spēkā esošie tiesību akti.
 
Trešo personu tiesības
Izņemot gadījumus, kas paredzēti sadaļā “Trešo personu noteikumi”, neviena persona, izņemot Jūs vai WADA, nevar pieprasīt šo Noteikumu izpildi.
 
Pilnīga vienošanās
Šie Noteikumi un visi citi juridiskie paziņojumi vai paziņojumi, kas ievietoti ADeL, veido visu vienošanos starp WADA un Jums attiecībā uz ADeL izmantošanu.
 
Likuma izvēle un strīdi
Izņemot, ja Jūsu pastāvīgās dzīvesvietas, rezidences vai fiziskās atrašanās vietas spēkā esošie tiesību akti to ierobežo vai aizliedz, ADeL izmantošanu no Jūsu puses un šos Noteikumus reglamentē Kvebekas provinces tiesību akti un ar tiem piemērojamie Kanādas tiesību akti, izņemot tiesību normu kolīzijas principus, un jebkurš strīds, kas izriet no vai ir saistīts ar ADeL izmantošanu vai šiem Noteikumiem iesniedzams izskatīšanai vienīgi Sporta šķīrējtiesā Lozannā, Šveicē, un tiek atrisināts saskaņā ar Sporta šķīrējtiesas noteikumiem.
 
12.          Sazinieties ar mums un atbalsts
 
Lai saņemtu atbalstu saistībā ar ADeL, sazinieties ar ADeL komandu, izmantojot platformas ziņojumapmaiņas funkciju "Sazinieties ar mums" vai rakstot uz adel@wada-ama.org
 
Lai iegūtu atbildes uz vispārīgiem jautājumiem par šiem Noteikumiem, varat arī sazināties ar mums:
 
Stock Exchange Tower (Kam: ADeL)
800 Place Victoria (Suite 1700)
Monreāla (Kvebeka) H4Z 1B7
Kanāda
 
Tālr.: +1 514 904 9232
Fakss: +1 514 904 8650
E-pasts: adel@wada-ama.org