ALPHA

0% completed
Тамирчин хүний ​​эрүүл мэнд, допингийн эсрэг хөтөлбөр (ALPHA) нь тамирчдад допингийн хор уршиг, допингийн эсрэг хяналтын ач холбогдлын талаар мэдээлэл өгч, допингоос зайлсхийх эерэг хандлагыг төлөвшүүлдэг. Энэхүү хэрэгсэл нь тамирчдын хийхийг хориглодог зүйлээс спортод дэвшил гаргах шийдлийг санал болгоход чиглүүлдэг. Гэрчилгээгээ авахын тулд та энэ хичээлийн бүх хэсгүүд, курсын дараах хандлагын судалгаа, төгсөлтийн шалгалтыг бөглөх ёстой.
Download certificate