WADA Anti Doping e-Learning ADeL Platform

WADA ADeL

ยินดีต้อนรับสู่

ADeL
Anti-doping e-learning (ADeL) ขอเสนอแหล่งการเรียนรู้ที่ครอบคลุมเพื่อการเล่นกีฬาอย่างขาวสะอาดและการต่อต้านการใช้สารกระตุ้น สถาปัตยกรรมของเราประกอบไปด้วยบทเรียนต่าง ๆ สำหรับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน แพทย์ ผู้ดูแลและบุคคลที่สนใจจะเรียนรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการใช้สารกระตุ้นและการปกป้องชื่อเสียงของวงการกีฬาที่ขาวสะอาด