CoachTrue

0% hoàn thành
CoachTrue cung cấp thông tin giáo dục chống doping cho các huấn luyện viên của các vận động viên chuyên nghiệp và vận động viên mang tính giải trí. Nó có các học phần khác nhau trình bày tất cả các quá trình chống doping cũng như các hướng dẫn, các hoạt động dựa trên kịch bản và các bài kiểm tra.
Tải xuống chứng chỉ